Обществена поръчка

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта- 1. Изграждане на пътно платно с подходящ габарит до хале за щателна митническа проверка на леки автомобили; 2. Изграждане на паркинг за временно спиране на товарни автомобили, непосредствено след линията за контрол на ПТРР; 3. Изграждане на необходимото захранване на халето за ЩМП с вода, ел. енергия и комуникации; 4. Изграждане на трасета за товарни и леки автомобили (буферна зона); Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

Възложител: Агенция "Митници"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/09/2019