Обществена поръчка

НП“Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“2019.,Модул І“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир

Възложител: Техническа професионална гимназия Никола Йонков Вапцаров, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 1, За: МАРИЕТА АЛЕКСАНДРОВА ГОЦЕВА, България 2400, Радомир, Тел.: 0777 80559, E-mail: tpg_radomir@abv.bg, Факс: 0777 80559

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

12/08/2019