Конкурс

Нова сграда за Карин дом

Възложител: Фондация "Карин дом"

Фондация „Карин дом“ с подкрепата на Фондации VELUX, Община Варна, Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България имат удоволствието да поканят всички архитекти, които имат желание и отношение към социалните проекти, да участват в международен конкурс за нова сграда на Карин дом.

С новата сграда и прилежащото дворно пространство Карин дом цели:

  • да създаде среда за ранно детско развитие, която да подкрепя деца и семейства
  • да предостави комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, които да развиват потенциала на децата и подпомагат тяхното успешно приобщаване в детска градина, училище и общество
  • да създаде пространство за учене за деца, родители, студенти и специалисти, като споделя своите добри практики
  • да е център за обмен на знания и изследователска дейност с университети и доставчици на услуги от страната и чужбина
  • да е място за събития и кампании, които да носят духа на добротворчество и толерантност

Детайли на конкурса

Вид конкурс

Конкурс за проект

За реализация

Едноетапен

Краен срок за регистрация

10/02/2020

Краен срок за предаване

19/02/2020

Резултат

04/03/2020