Обществена поръчка

„Инженеринг на ВОЦ “Орландовци“

Възложител: Топлофикация София ЕАД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

04/09/2019