Обществена поръчка

Изработване на инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптация на сградата на Българска национална филмотека.

Възложител: Българска национална филмотека, ул. Ген. Й. В. Гурко №36, За: Антония Ковачева-Директор, България 1000, София, Тел.: 02987 6004, E-mail: filmoteka@bnf.bg, Факс: 02987 6004

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/08/2019