Обществена поръчка

Изпълнение на проучвателни и проектни работи на обекти общински сгради за образование, находящи се на територията на район „Красно село“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – Преработка на етапите в инвестиционния проект и на част „Енергийна ефективност“ на 36 – то СУ „Максим Горки“, ул. „Пирински проход“ № 35. 2. Обособена позиция № 2 – Преработка на инвестиционен проект за разширение за 4 групи на ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 34. 3. Обособена позиция № 3 – Конструктивно обследване и проект за конструктивно – възстановителни дейности на новата сграда на ДГ № 162 „Вихрогонче“, ул. „Урвич“ № 12

Възложител: Столична община - район Красно село

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

21/10/2019