Обществена поръчка

Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонтни работи в сгради 3(4) и сграда 8 в ООА с. Невестино за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил

Възложител: Национален осигурителен институт гр. София, Териториално поделение-Кюстендил, бул. българия №46, За: Илиана Димитрова, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559201, E-mail: ralitsa.georgieva@kyustendil.nssi.bg, Факс: 078 559240

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

03/09/2019