Обществена поръчка

Изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ЗРУ 20 kV в п/ст Тримонциум

Възложител: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ, ул. Христо Г. Данов № 37, За: Слави Йовчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 606562, E-mail: s.yovchev@pd.eso.bg, Факс: 032 632493

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

09/12/2019