Обществена поръчка

„Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ №2 и преустройството й за нуждите на Районен съд гр. Луковит“

Възложител: Районен съд - Луковит, ул. Раковски №6, За: Владислава Цариградска, България 5770, Луковит, Тел.: 0697 54040, E-mail: rs_lukovit@abv.bg, Факс: 0697 52086

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

22/08/2019