Обществена поръчка

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор по особени позиции: Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в гр. Цар Калоян и село Езерче“ Обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на нафтово стопанство СУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян“ Обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на кухня за социален патронаж и зала за тържества, гр. Цар Калоян

Възложител: Община Цар Калоян

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

21/10/2019