Обществена поръчка

Застроената площ на сградата по заснемане е 929,06 м2. Разгънатата застроена площ е 3 221,45м2. С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обекта. Предвижда се изпълнение по доставка и монтаж на осветителни тела с енергоспестяващи светодиодни лампи, подмяна на дограма на фасадните стени, топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, доставка и монтаж на VRF система за кондициониране на сградата, преустройство на първия етаж, подмяна на входни врати, обособяване на санитарен възел за хора с увреждания и 3 бр. паркоместа, направа на нова дървена покривна конструкция, ремонт и преустройство на санитарни възли, довършителни работи, подмяна главна хоризонтална канализационна мрежа, нови разпределителни табла и силова инсталация, евакуационно осветление, пожароизвестителна инсталация и мълниезащитна уредба.

Възложител: Община Панагюрище

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

11/11/2019