Покрив, тераси и фасада

Покрив, тераси и фасада

Покривът, фасадата и терасите са граничните повърхности на сградата. Проектирането им не отстъпва по сложност на останалите части на сградата. Грешки при проектирането на покрива могат да бъдат опасни и да нанесат щети на сградата или да се отразят на стойността на имота. В екстремни случаи може да се стигне до срутване на сградата. При проектиране на тези зони трябва да се съобразят много фактори като местния климат, регулациите, архитектурните и конструктивни изисквания.

Книга „ACO Solutions for Hotels and Resorts“: линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Hotels/ACO_Solutions_For_Hotels_and_Resorts.pdf

Референции: линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Hotels/Book/Roof__Terrace___Facade_-_ACO_Solutions_For_Hotels___Resorts.pdf

Видео: линк към https://www.youtube.com/watch?v=jpvFtyPnTkM

 

 

Експертиза

Плоските покриви имат множество предимства, но едновременно с това трябва да понасят огромни статични предизвикателства. Основни приоритети при проектирането са сигурност, пожарозащита и ефективно отводняване. ACO предлага функционални решения разработени специално за оптимално отвеждане на дъждовни води от плоски покриви.

За по-малки водосборни площи подходящо решение е гравитационно покривно отводняване. При покриви от повече от 150 m² на сифон се препоръчват системи с отрицателно налягане. ACO предлага продукти от чугун и неръждаема стомана – клас на пожароустойчивост А1. Гамата включва и решения за озеленени или обитаеми покриви, както и аварийно отводняване. При проектиране на коректно отводняване на плосък покрив и хидравлични калкулации на напорни тръбни мрежи, АСО ще ви подпомогне с модерен софтуер, отговарящ на стандартите и професионални практически познания.

Проектирането и изпълнението на отводняване за фасади и тераси изисква най-високо ниво на адаптация и индивидуален дизайн. Тези зони трябва да бъдат ефективно защитени от атмосферни влияния, включително дъжд, сняг и термозащита. В допълнение ACO разработва широка гама от решения в съответствие с функционалните и дизайнерски изисквания, включително и съвременните тенденции за придвижване без бариери и вторично отводняване на нивото на хидроизолацията. Нашите професионални услуги и модерни производствени процеси позволяват създаването на индивидуални решения за всяко проектово предизвикателство.

Пожарозащита

Съгласно изискванията на Европейските регулации за пожарозащита на плоски покриви се изискват водоприемници с интегрирана защита, която предотвратява преминаването на огън или дим в сградата.  В случай на пожар специалният материал във водоприемника блокира отвора на покривния водоприемник и ограничава пътя на огъня и дима.

РЕШЕНИЯ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВИ

ACO Profiline

 • Отводнителен улей за фасади, тераси и плоски покриви:
 • Улей от неръждаема или поцинкована стомана
 • Широк избор от решетки от неръждаема или поцинкована стомана
 • Ниско тегло за лесен транспорт и инсталация
 • Регулируема височина 55-168 mm
 • Подходящ за преминаване на пешеходци и инвалидни колички

 

Каталожна информация: линк към ACO Profiline.pdf

Видео: линк към  https://www.youtube.com/watch?v=BHdiS9BlIfI

ACO Jet

 • Вакуумно отводняване за покриви от неръждаема стомана или чугун
 • Повишен хидравличен капацитет
 • Подходящи за големи плоски покриви
 • Вертикално заустване
 • Пожарен клас A1, съгласно EN 1253-2

 

Каталожна информация: линк към ACO Siphonic roof drainage galv. steel-Product manual-june-2017_BG.pdf

Видео:  линк към https://www.youtube.com/watch?v=hFWz74AZNts

 

 

ACO Spin

 • Гравитационно отводняване за покриви от неръждаема стомана или чугун
 • Подходящи за основно или аварийно отводняване
 • Варианти на основно тяло, надстройки и решетки
 • Опция за връзка с изолацията
 • Опция за вертикално или хоризонтално заустване
 • Разнообразни аксесоари
 • Пожарен клас A1, съгласно EN 1253-2

Каталожна информация: линк към

ACO Spin gravity roof drainage galv. steel-Product manual-june-2017_150dpi.pdf

Видео:  линк към https://www.youtube.com/watch?v=hFWz74AZNts

 

 

Няма коментари

Коментарите не са активирани за тази публикация.