Настилки за интензивно натоварване с вградена система Еinstein

Настилки за интензивно натоварване с вградена система Еinstein

Осигуряването на оптимална устойчивост и дълготрайност изисква сериозна работа в областта на разработките и внедряването на нови технологии. Пример за такава дейност са предлаганите на пазара от Semmelrock изделия с интегрирана система за заключване и гарантирана сигурност Einstein®. Своеобразната технология е специално разработена и тествана при условия симулиращи най-тежките експлоатационни ситуации, с цел да предложи устойчиво решение за участъци с интензивно натоварване от тежкотоварни автомобили като пътища, улична мрежа, кръгови движения, и др. Патентованата система за пълно свързване и интегрирана сигурност срещу разместване на настилката дава възможност за машинно полагане, а това e предпоставка за икономическа ефективност. За да не се ограничава ‘‘визуалната“ или ‘‘дизайнерската“ стойност на изделията, Semmelrock предлага продукти с интегрирана система Einstein® в различни формати и с разнообразни повърхности. Сегментният паваж 8 и 10 с повърхност “Colormix” и “финозърнеста текстурна” са изключителни решения осигуряващи визия на традиционен паваж, съчетана с лесен монтаж и гарантиран краен резултат. Други представители на продуктовата гама с интегрирана система Einstein® са настилките City Top Plus 10 и City Top Plus 8 с размери 20 x 20 и 20 x 10 cm  и с повръхност тип “видим  бетон” и “мита повърхност”, подходящи за индустриални обекти, обществени пространства, търговски обекти и т.н.

ARTE_Сегментен паваж_10

Sistema_Einstein

Настилка_City_top_plus

За повече информация: www.semmelrock.bg

Няма коментари

Коментарите не са активирани за тази публикация.