Графични стандарти

Графични стандарти

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ
НА ЧЕРТЕЖИ ПО ЧАСТИ :
АРХИТЕКТУРНА, ПАРКОУСТРОЙСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Авторски екип:
арх. Николай Баровски, арх. Васил Василев, арх. Евгени Велев, арх. Женя Илиева, арх. Кунчо Цилков,
арх. Мирослав Иванов, арх. Алеко Христов, арх. Петър Пенчев, ланд. арх.доц.д-р Веселин Рангелов,
ланд. арх. Диана Рангелова
Графични материали:
арх. Мирослав Иванов, арх. Кунчо Цилков, арх. Петър Пенчев, арх. Васил Василев, арх. Евгени Велев,
ланд. арх. Веселин Рангелов, ландш. арх. Диана Рангелова
Дизайн на корицата:
арх. Женя Илиева
Коректори:
арх. Евгени Велев, арх. Кирил Кирилов, ланд. aрх. доц.д-р Владимир Щилiянов

 

ГРАФИЧЕН СТАНДАРТ_KAБ

Няма коментари

Коментарите не са активирани за тази публикация.