Паркинг

Паркинг

Зоните за паркиране са интегрирана част от всеки хотел или обществена сграда. Те са решаващ фактор за цялостната функционалност на сградата, който влияе на оперативната дейност на персонала и комфорта на гостите. Независимо дали паркингът е на открито и е изложен на атмосферни влияния, разположен под земята или на етажна плоча, където трябва да се съобразят строителните височини и наличието на други сградни системи – нашата богата гама от системи  и професионални услуги гарантират оптимално решение.

Книга “ACO Solutions for Hotels and Resorts”: https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Hotels/ACO_Solutions_For_Hotels_and_Resorts.pdf

Референции: https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Hotels/Book/Parking_-_ACO_Solutions_For_Hotels___Resorts.pdf

Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=na90LSr2vMI

 

 

Експертиза

Повърхностните води от паркинг зони съдържат множество замърсители . Автомобилният трафик замърсява с частици от гумите, спирачната система, отделени газове, следи от масла и петролни продукти. Тези вещества следва да бъдат отделени от повърхностните води преди да бъдат отделени в канализационната система или водоприемник. ACOпредлага интегрирани системни решения за управление на повърхностни води, които освен отводнителни системи, включват сепаратори за петролни продукти и тежки метали, както и системи за задържане или инфилтрация на дъждовни води, съобразени със специфичните нужди на всеки проект.

Като световен лидер в управлението на повърхностни води, АСО предлага най-богатата гама от решения за линейно отводняване. Независимо дали паркинг зоната в хотела е външна, подземна или етажна, можете да избирате свободно от разнообразието системи, дизайн и материали.

Серията ACO Drain® предлага разнообразие от отводнителни системи с дизайнерски решетки, слотови или монолитни улеи, както и бордюри с интегрирано отводняване.

 

 

Визуализатор ACO Drain

Изображение с линк към http://www.draindesign.aco/bg/#/main/

 

ACO DRAIN® Lookbook

Изображение с линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Drainlock/ACO_Drain_Lookbook.pdf

 

Проектирането на система за управление на повърхностни води често е сложна задача. Успехът при комбинирането на продукти и процеси изисква задълбочено разбиране за това как различните елементи работят заедно. Техническият отдел на АСО е на разположение да работи в тясно сътрудничество с вас през целия процес на проектиране, за да осигури точен и рентабилен избор на продукти.

Уникалният ни софтуер за хидравличен дизайн позволява ефективен и точен проект за управление на повърхностните води.

Изображение с линк към https://www.aco.bg/aco-design-team/

 

РЕШЕНИЯ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА СУТЕРЕНИ
ACO MultiDrai

 • Отводнителен улей от полимербетон за оптимална стабилност, устойчивост и хидравлична проводимост
 • Богат избор на решетки: чугун, неръждаема или поцинкована стомана или композитен материал Неограничени възможности за създаване на индивидуален дизайн, както и опция за интегрирани LED светлини
 • Свобода при проектиране, благодарение на разнообразието от размери, включително и нископрофилен вариант.

 

Каталожна информация: линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/MultiDrain/Update/ACO_MultiDrain.pdf

Видео: линк към https://www.youtube.com/watch?v=UQKOKaYRQaI

 

 

 

ACO KerbDrai

 • 2 в 1 – бордюри с интегрирано отводняване
 • Монолитна система без подвижни части
 • Изработени от полимербетон за оптимална стабилност и устойчивост
 • Разнообрзие от елементи за изпълнение на кръгови движения, подходи или автобусни спирки

Каталожна информация: линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/KerbDrain/ACO_KerbDrain.pdf

Видео: линк към https://www.youtube.com/watch?v=TLzLoYCf6HA

 

ACO Monobloc

 • Монолитна структура за стабилност, дори в екстремни условия
 • Без подвижни части, устойчиви на вандализъм
 • Подходящи за пешеходен и автомобилен трафик
 • Опция за цвят: натюр или антрацит, в съответствие с цялостната визия на проекта

 

Каталожна информация: линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/MonoBlock_PD/update/ACO_Monoblock_PD.pdf

Видео: линк към https://www.youtube.com/watch?v=JL8reVZfADA

 

 

ACO Qma

 • Слотови канали с висок хидравличен капацитет
 • Всички предимства на слотовите улеи и улеите за високо натоварване в една система
 • Хидравлична ефективност и възможност за съхранение на вода
 • Различни варианти на защитен ръб, според нуждите на проекта

 

Каталожна информация: линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Qmax_bg/ACO_Qmax_catalogue.pdf

Видео: линк към https://www.youtube.com/watch?v=FyjI7c4JPMs

 

 

ACO Decklin

 • Отводнителни улеи с елемент за водоплътно преминаване и връзка с хидроизолациионния слой.
 • Водоплътна връзка с хидроизолационна лента 3M. Без заваряване. Без болтове.
 • Бърза и лесна инсталация чрез проста система за свързване.Възможност за окачена инсталация.
 • Материал: Неръждаема стомана V2A.
 • Висока устойчивост до клас на натоварване C250.
 • Препоръчително решение за бетонов под или замазка. Възможност и за други настилки.

Каталожна информация: линк към http://www.aco.at/fileadmin/standard/aco-at/04_Downloads/Prospekte/Linienentwaesserung/Dokumente/ACO-Prospekt_8_Seiter_Deckline-2016.pdf

Видео: линк към https://www.youtube.com/watch?v=XTP2HkfUtYU

 

 

ACO Light liquid separator

 • Сепаратори за нефтопродукти съгласно БДС EN 858
 • с възможност за вграждане или свободностоящи
 • възможности за различен материал, според нуждите на приложението
 • с/без вграден байпас
 • лесна инсталация и поддръжка

Каталожна информация: линк към https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/ACO_ECO-Mobil/Catalog_Separators.pdf

Видео: линк към https://www.youtube.com/watch?v=Ms-H9ynlBHQ

 

Няма коментари

Коментарите не са активирани за тази публикация.