Професионална квалификация

Камара на Архитектите в България организира широк набор от след-дипломни обучения и курсове за професионална квалификация.

Определени обучения и курсове могат да носят квалификационни точки, които ще бъдат начислявани към вашия профил при успешното им завършване.

С оглед бъдещи законодателни промени, вашата проектантска правоспособност може да зависи от броя натрупани квалификационни точки в рамките на календарната година.

Използвайте иконите по-долу, за да се запознаете с различните типове материали за допълнителна професионална квалификация.

Библиотека

Полезна техническа информация от производители на компоненти и архитектурни решения