Застраховки

Застраховка „Професионална отговорност“ е задължителна съгласно чл. 171 ал.1 от Закона за устройство на територията за лицата, участващи в строителството и инвестиционното проектиране. Тя покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Членовете на КАБ могат да сключат задължителна застраховка „Професионална отговорност“ с 20 % отстъпка чрез Инстрейд Застрахователен брокер.

 

Доброволната застраховка „Професионална отговорност“ за конкретен обект, по чл. 173 от ЗУТ, също се предлага при преференциални условия – лимит до 20 млн. лв и до 15 % отстъпка от премията.

 

Сключилите застраховка „Професионална отговорност“ могат да се възползват и от отстъпки за имуществени и автомобилни застраховки – до 20 % за застраховка Имущество и до 5 % отстъпка за застраховка Каско.

20 % отстъпка за членовете на КАБ с Инстрейд Застрахователен брокер

 

Ако имате въпроси или при застрахователно събитие, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер:

 

Емануела Янкова emanuella@instrade.bg, тел.029717777, 029577777, 0885233868

 

Анелия Иванова ani@instrade.bg, тел.029717777,029577777, 0884542254.

www.instrade.bg