Указателно писмо на МРРБ относно Наредбата за достъпната среда

Указателно писмо на МРРБ относно Наредбата за достъпната среда

Отложената по инициатива на КАБ Наредба за достъпната среда влиза в сила от 23 май 2022. Във връзка с това и по инициатива на Координациония съвет министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов е издал указателно писмо, с което можете да се запознаете тук:

Указания от министър Караджов по прилагане на Наредбата за достъпна среда – май 2022