Нови цени на часовата ставка за проектантски услуги

Нови цени на часовата ставка за проектантски услуги

Увеличението влиза в сила от 2024 г., реши УС на КАБ

От началото на 2024 г. часовата ставка за предоставяне на архитектурни услуги да бъде увеличена от 100 на 125 лева. Това реши Управителният съвет (УС) на Камарата на архитектите в България (КАБ), който проведе 28-то си заседание на 10 ноември в Пловдив. Очаква се новите цени да влязат в сила от 1 януари 2024 г., след обнародването в „Държавен вестник“ на промените в Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

Управителният съвет прие последните промени в калкулатора за минимални цени на проектиране, който може да намерите тук. Актуализирани са наименованията на видовете строежи съгласно съвременните практики и са въведени последните изменения на цените за строителство от края на 2023 съгласно данните на СЕК. Коментари и предложения за промени в калкулатора може да пишете тук.

Във връзка с дигиталното предаване на проекти, за което КАБ работи от години, УС потвърди ангажимента на арх. Мартин Христов, арх. Васил Василев и арх. Емил Стоянов да я представляват и да работят със законодателните институции в тази посока.

На заседанието бе дискутирана необходимостта от създаване на Център за продължаващо обучение към КАБ. Целта е новото звено да отговаря за организацията и провеждането на допълнителната професионална квалификация на архитектурната колегия, осигурявайки финансови постъпления на КАБ. Комисията по квалификация под ръководството на арх. Константин Пеев се ангажира да разработи структурата на образователния процес, както и да актуализира Правилника за организиране и провеждане на продължаващото обучение на КАБ. Предвижда се програмата на центъра да включва курсове, които допълват структурирания стаж за придобиване на пълна проектантска правоспособност. В тази връзка УС реши до февруари 2024 г. да бъдат разработени конкретни теми по различните категории на структурирания стаж.

Управителният съвет упълномощи председателя на КАБ арх. Владимир Милков да предостави на депутати законопроекта за изменение и допълнение на ЗУТ, разработен от професионалната организация. Основен акцент в предложенията на КАБ е необходимостта от повишаване ролята на архитекта, който да координира цялостния процес по изпълнение на обектите, на които е главен проектант. Целта е намаляване на административната тежест и облекчаване на инвестиционния процес, обясни проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-председател на УС на КАБ. Сред предложенията са намаляване на фазите на проектиране; нови регламенти при оценяване на съответствието на проектите (съобразно категорията на строежите) и при въвеждането на обектите в експлоатация; ускорена дигитализация на процесите и други (вижте подробности тук). Предстои законопроектът да бъде обсъден на работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, на която ще присъстват представители на браншовите организации, участващи в Координационния съвет.

Управителният съвет обсъди конкретни оферти за провеждане на предстоящото Общо събрание на КАБ през 2024 година. Предстои да бъдат уточнени датите и мястото на събитието, за което ще ви информираме допълнително.

Гост – лектори на заседанието бяха представители на ETEM, които презентираха ключови системи от продуктовото портфолио на компанията, предизвикателни проекти и интересни казуси. Членовете на УС и Христина Масларова, мениджър продажби в ЕТЕМ, обмениха информация, мнения и експертиза относно актуалните тенденции в архитектурно-строителния сектор.