Световен ден на архитектурата 2020

Световен ден на архитектурата 2020

Уважаеми колеги,

През тази година станахме свидетели на глобални промени и изостряне на много проблеми в урбанизиранта среда на живот, взаимовръзките с природата, както и пълноценното, здравословно съществуване. Градският дизайн и архитектурата винаги са били ключови за качеството на живот и нашата професионална позиция и роля е решаваща. Това е и причината темата обявена от Международния съюз на архитектите за Световния ден на архитектурата тази година, върху която да се замислим и работим да бъде „Към по-добро бъдеще в градовете!” .

Архитектите сме тези, които следва да приемем предизвикателството да предначертаем бъдещата визия, в която хората да живеят в хармония!

 

Арх. Николай Баровски

Председател на УС на КАБ

Можете да гледате чрез ZOOM днес уебинара на МСА  на тема: „Към по-добро бъдеще в градовете“от 12:00 – 14:30 ч. GMT

Програма: https://bit.ly/3cFvh6n
Биографии на участниците в дискусията: https://bit.ly/2G5KH84
Линк за регистрация: https://bit.ly/3jcdiqH