Платформа на арх. Константин Пеев, кандидат за Председател на УС на КАБ

Платформа на арх. Константин Пеев, кандидат за Председател на УС на КАБ

Отдавам моята огромна признателност на всеки архитект, който си върши добре работата си, защото тази професия е една от най-трудните в света.

Архитектът трябва да бъде творец-художник, но в същото време при изпълнението на договора за строителство да ръководи като бизнесмен, а когато докладва, спори или убеждава даже адвокат.

Надявам се да стимулирам обединение на общите ни усилия в името на една добра архитектура.

Ще полагам всички усилия да разходваме нашите събрани пари разумно,  целесъобразно и в полза на архитектите и професията.

Считам, че трябва да привлечем с авторитет и качествена работа всички заинтересовани участници в строителството и човешката намеса в заобикалящата ни среда за хармоничен и достоен живот през отреденото за нас време, както и за нашите деца и внуци.

За да успеем заедно във всичко това ние имаме мощен инструмент, това е нашата присъща склонност да планираме и проектираме развитието на живота на хората в материалния свят в цялост и единство с природата и с живите организми на Земята.

 

Арх. Константин Пеев

 

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ