Годишни вноски и удостоверения за 2021г.

Годишни вноски и удостоверения за 2021г.

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че крайният срок за заплащане на членски внос и такси за правоспособност за 2021г. е до  20-ти декември 2020г. и те трябва да се направят по банков път. В основанието за плащане задължително трябва да фигурират имената на члена на КАБ, за когото се прави плащането и неговия регистрационен номер в КАБ.

Размер на годишните вноски за 2021г.:

  • Пълна проектантска правоспособност /ППП/ – 240 лв.  (84лв. за членство + 156 лв. за пълна проектантска правоспособност);
  • Ограничена проектантска правоспособност /ОПП/ – 180 лв. (84лв. за членство + 96 лв. за ограничена проектантска правоспособност);
  • Членски внос – 84лв.

ВАЖНО: През 2021г. удостоверенията ще се получават само в електронен вид и ще се свалят от сайта www.kab.bg в първия работен ден на Новата година /предварително няма да могат да бъдат изтегляни/.

 

Бланка за платежно нареждане можете да свалите директно от https://kab.bg/plashtania/ , а след направеното плащане няма нужда от изпращане на документ или потвърждение по имейл или телефонен номер до регионалната колегия, тъй като в банковите извлечения, които получават регионалните колегии, фигурират написаните в платежното данни.

 

Важно е да знаете, че:

Ако заплатите само таксата за членски внос (84 лв.) за 2021г., ще трябва да върнете печата си за съхранение в офиса на регионалната колегия, в която членувате. При последвала необходимост от придобиване на правоспособност през годината е необходимо да доплатите 156лв.  за ППП или 96лв.  за ОПП, независимо от датата на плащане.

При заплащане на такса в КАБ след крайния срок (20/12/2020) автоматично ще загубите членството си и ще бъде необходимо да подадете заявление за възстановяване и да заплатите 18лв. за разглеждане на документи, 50лв. възстановителна вноска и таксата Ви за проектантска правоспособност от месеца на възстановяване до края на 2021г.

Банкови сметки и вносни бележки по регионални колегии, можете да намерите на следния линк:  https://kab.bg/plashtania/?fbclid=IwAR13tqOqmn3ghdGPoPEFojFNpJ-NK-ts39xtS1NC05U6UI1GO7gKxAeOPXo

 

С уважение,
Ръководството на КАБ