Столът като символ – влияние на Европейския дизайн и архитектура

Столът като символ – влияние на Европейския дизайн и архитектура

Изложбата е посветена на европейското влияние върху развитието на архитектурата и мебелното производство в България, в контекста на един от неговите най-ярки образци – столът. В експозицията са включени над 30 стола и предмети с историческа и естетическа стойност от частни колекции и музеи, включително и обекти със съвременна авторска намеса. Експонатите обхващат периода от 1878 г. до края на Първата световна война (1918), достигайки до нас внос от Европа или създадени в мебелните ателиета в страната, в стил рококо, ампир, сецесион, ар деко. След Освобождението в България, по покана на държавата, започват да пристигат специалисти от различни области. Наред с архитекти, инженери, строители, учени в България се установяват и намират завидно поприще не малък брой художници и мебелисти-дърворезбари. Те поставят основите на модерното мебелно творчество и производство, както и на професионалното образование по мебелно и строително столарство в България.

Проектът „Столът като символ – влияние на Европейския дизайн и архитектура в следосвобожденска България” е подпомогнат финансово от „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на Национален фонд „Култура”.

13.06-30.06. 2018г., София,  Галерия “Средец”, бул.”Ал. Стамболийски” 17

За повече информация: https://www.facebook.com/events/172660290091479/