Провеждане на обществено обсъждане

Провеждане на обществено обсъждане

Информираме Ви за ЗАПОВЕД за провеждане на обществено обсъждане, относно Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I, кв. 3, местност „Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10, район „Средец” на територията на Княжеска градина, район „Средец”,  гр.София.
Представянето на  „Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I, кв. 3, местност „Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10, район „Средец” на територията на Княжеска градина, район „Средец”,  гр.София”. ще се проведе  в заседателната зала на район „Средец”, етаж 2,ул. „Леге” № 6 на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17:30ч.
Писмени становища , мнения и предложения  относно визата се адресират  до Кмета на район „Средец – СО” и се депозират в срок до 11.09.2020 г./петък/ включително в деловодството на район „Средец -СО”, ул. „Леге” № 6, гр. София задължително към входящ № РСЦ19-ВК08-2755 или   на      електронната поща      info@sredec-sofia.org, със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища подадени след  определения срок не се разглеждат.
Заключителната дискусия да се проведе в заседателната зала на район „Средец”-  СО, етаж 2 , ул. „Леге” № 6 на 16.09.2019 г. /сряда/ от 17:30ч..