Обществено обсъждане на проекти за ПУП – ПРЗ и ПУП – ИПРЗ в район Искър

Обществено обсъждане на проекти за ПУП – ПРЗ и ПУП – ИПРЗ в район Искър

Уведомяваме Ви, че на 5 и 6 юни ще се състоят обществени обсъждания в район Искър.