Обратна връзка от членовете на КАБ по проекта на Наредба 7

Обратна връзка от членовете на КАБ по проекта на Наредба 7

Уважаеми колеги,

Комисия “Нормативи” очаква обратна връзка от членовете на КАБ по проекта на МРРБ за изменение и допълнение на Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Можете да изпращате своите мнения и коментари на имейл: r.popova@kab.bg.

Проектът е разработен от междуведомствената работна група към МРРБ под председателството на зам.-министър доц. д-р арх. Стефан Аспарухов, в която участват общо 24 браншови организации, включително КАБ. От МРРБ приемат становища по документа до 10 юни.

Предстои Комисия “Нормативи” да обсъди и подготви становище по проекта на Наредба 7, което да бъде гласувано от Управителния съвет на КАБ и внесено в МРРБ.

Запознайте се с проекта тук: Проект на Наредба 7