Резултатите от конкурса за Нов център на Боровец

Резултатите от конкурса за Нов център на Боровец

На 28.01.2018, неделя, в рамките на финалното заседание на журито по международния архитектурен конкурс за Нов център на Боровец бяха излъчени победителите и класирането на първите пет проекта.

Победител в конкуса е проект №113, с авторски екип на William Mathews Associates Ltd, Великобритания, на второ място – проект №156, с авторски екип Агенция Дизайн и Архитектира АД – АДА, България, и трето място –  проект №147 с автор Петър Рафаилов – Проджект Витае ЕООД, България. Четвърото и петото място, са за проект №118 с автор Институт за градско планиране АД и проект №128 Critical Design Studio, Турция.

Победителите бяха избрани от журито на конкурса измежу 40 проекта от 17 държави. Освен парична награда от 20 000 лв, екипът премиран на първо място получава  правото за директно договаряне на работна фаза на инвестиционен проект. Класираните на второ място получава парична премия от 12 000 лв. а тези на трето – 8 000 лв. Четвъртото и петото място получават две премии от по 5 000 лв.

William Matthews Associates e основано през 2013 г. и базирано в Лондон архитектурно студио.Преди създаването на фирмата, архитект Уилям Матюс е Старши архитект в офиса на Ренцо Пиано в Париж. В този период той завършва множество международни проекти, сред които сградата на Beyeler Foundation в Базел, Поцдамер плац в Берлин и крилото за съвременно изкуство на Института за изкуства в Чикаго. От 2001 г. до завършването на сградата през 2013 г., Уилям Матюс ръководи проектантския екип на най-високата сграда в Лондон Shard.

Поставеният на първо място проект отчита спецификата на контекста като уважава  природния ландшафт и човешкия мащаб. Проектът предлага безопасна полупокрита ски, велосипедна  и пешходна връзка между пистите и станциите на лифтовете, осигуряваща добра организация на различните комуникациони потоци в територията. Решението съвместява търговски площи, информационен център,  пространства за спорт и рекереация, изложби и събития и подземно паркиране. Предложението обвързва съществуващите публични пространства с парковата среда в Триъгълника като изцяло я запазва и е чувствителен към разположените в територията обекти на недвижимо културно наследство.

Победителят беше избран от жури в състав: арх. Рита Юстесен, Директор на отдел “Планиране и архитектура”; арх. Павел Янчев, Art & Build, Брюксел, Белгия; арх. Мариус Мове, съсновател на Atelier Oslo, Осло, Норвегия; доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, Преподавател по Културно наследство в УАСГ, София, България; арх. Ваня Серафимова, Управляващ партньор в Серафимов Студио, арх. Надежда Клинчева-Колева, Главен архитект на Община Самоков и Ангелина Вангелкова, юрист и Секретар на Община Самоков.

Конкурсът се организира от Община Самоков с подкрепата на  Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България и Съюз на урбанистите в България и платформата за градски проекти Урбанистас.

За конкурса

По повод отбелязването на 120 години от основаването на най-стария български планински курорт Боровец, Община Самоков заедно с партньорите си – Камара на архитектите в България, Съюз на Архитектите в България, Съюз на урбаниститие в България и Урбанистас, проведоха международен архитектурен конкурс за територията “Златният триъгълник” в курорта.

 

Конкурсът се проведе в подкрепа на визията на Община Самоков за развитието на Боровец като иновативен, устойчив и привлекателен европейски лидер за целогодишен семеен планински туризъм и спорт, както и за популяризирането му в регионален и международен мащаб. Визията отразява стремежът за утвърждаване на Боровец като зелен курорт, насочен към широк кръг посетители – любители на природата и планината, както и любители на екстремната линия активности каквито са планинското бягане, катерене, колоездене и фристайл през лятото, фрирайд през зимата.

 

Основната цел на конкурса беше да събере широк спектър и на високо ниво идейни проекти за устройственото развитие и архитектурния облик на територията, от които да бъде излъчен подходящ за визията на Общината за развитието на курорта проект за етапна реализация.

 

Екипът на Община Самоков се надява реализацията на спечелилия проект да допринесе за по-пълноценно съпреживяване на местните култура, спорт и природа, като осигури по-високо качество на живот както на посетителите, така и на местните жители.

Заданието на конкурса отрази резултатите от проведените през 2016 г. обществено допитване и две обществени обсъждания – в Самоков и в София, както и препоръките на работна група с представители на Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, МРРБ, МОСВ и други.

 

ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК

Обхватът на конкурса включи територията на т.нар. „Златен триъгълник“ в централната част на курорт Боровец. Територията е разположена в най-оживената и атрактивна част на курорта, в непосредствена близост до финала на ски пистите и началните станции на кабинковия и седалков лифт, както и до някои от най-големите и значими хотелски комплекси. Местоположението на територията предопределя важното значение на това пространство за фукнкционирането на курорта и за цялостния му архитектурен и естетически характер. Сред специфичните теми на обхвата на конкурса са контактът с граничните територии, природната среда и местообитания, както и недвижимите културни ценности, разположени в територията на конкурса.

Обновяването на територията „Златният триъгълник“ дава възможност за намеса в някои съществуващи теми от съвременната застроена среда на територията, като функционални, естетически, финансови и имиджови проблеми, както и решаване на съществуващи комуникационни проблеми основно по пешеходния достъп до ключови обекти в рамките на територията и нейните близки околности, подчертаване и уреждане на достъпа до двата обекта на културно-историческото наследство, основна поддръжка на съществуващото залесяване и други подробно описани в представянето на територията в конкурсната програма.