Участвайте в „Академия ГРАДЪТ“ 2019

Участвайте в „Академия ГРАДЪТ“ 2019

За шеста поредна година „Академия ГРАДЪТ“ организира конкурси за
български студенти и млади професионалисти, възпитаници на български и чуждестранни университети, в сферата на архитектурата, строителството, интериорния дизайн, градоустройството и инфраструктурата.
В „Академия ГРАДЪТ“ 2019 могат да се включат студенти, защитили своите дипломни работи през 2018 и 2019 година.

Инициативата „Академия ГРАДЪТ”, стартирала през 2014 г., е отговорът на „ГРАДЪТ Медиа Груп“ на нуждата от комуникация между поколенията професионалисти, създаващи
съвременните градове и сгради по света и у нас. През 2015 г. стартирахме конкурс, в който освен обучаващи и реализиращи се в България студенти и млади професионалисти поканихме и български възпитаници на европейски университети.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ИНИЦИАТИВАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Е ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРАТ СРЕД
ШИРОКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНОСТ НАЙ-ДОБРИТЕ ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА
БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА В НАПРАВЛЕНИЯТА СГРАДИ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА И ГРАДСКА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРА.

Конкурсът стимулира и поощрява комуникацията между различните поколения архитекти и инженери, които да споделят и предават своя професионален и житейски опит в най-важния и труден момент от професионалната реализация на младите български архитекти и инженери по света и в България – напускането на студентската скамейка и първите години в професията.

Регистрация на проекти
ДО 31 МАЙ 2019

Подаване на проекти
ДО 15 ЮЛИ 2019

Награди
В двата тематични конкурса на
„Академия ГРАДЪТ“2019 наградния фонд е разпределен така:

Конкурс „Сгради и вътрешни пространства“
1-ва награда – 1 500 лв.
2-ра награда – 1 000 лв.
3-та награда – 500 лв.

Конкурс „Градска среда и инфраструктура“
1-ва награда – 1 500 лв.
2-ра награда – 1 000 лв.
3-та награда – 500 лв.