GDPR за членове на КАБ

GDPR за членове на КАБ

На сайта на КАБ през личния ви профил,  е достъпна цялата необходима документация за въвеждане на изискванията на GDPR Регламента в професионалната ви практика – Политика за защита на данните, бланки и декларации (през меню „Документи КАБ” избирате „GDPR за членове на КАБ”).
Документите са разработени специално за членовете на КАБ, като е отчетена спецификата на осъществяваната професионална дейност.
Публикуван е и кратък доклад с указания за използването им.
Напомняме ви, че на 25.05.2018г. Регламентът влезе в сила. Комисията за защита на личните данни осъществява контрол по спазването му и започва активни проверки, като при установени нарушения, на администраторите на лични данни могат да бъдат наложени сериозни глоби или имуществени санкции.
Препоръчваме ви да се запознаете с документите и да ги въведете в практиката си.