КАБ организира „Дни на европейската регулирана професия архитект“

КАБ организира „Дни на европейската регулирана професия архитект“

Управителният съвет обсъди важни инициативи на КАБ от началото на 2024

Камарата на архитектите в България (КАБ) организира „Дни на европейската регулирана професия архитект“ в периода 22 март – 2 април в Централния дом на архитекта (ЦДА). Това съобщи председателят на КАБ арх. Владимир Милков на заседание на Управителния съвет, което се проведе на 1 март в София. Инициативата на КАБ цели да допринесе за разбирането на отговорността на архитектурната професия, която има ключова роля за формирането на заобикалящата ни жизнена среда. Професията „архитект“ е регулирана в Европейския съюз с Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации, а на национално равнище със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

ЦДА посреща архитекти от всички държави – членки на ЕС

В рамките на „Дните на европейската регулирана професия архитект“ са предвидени редица международни събития с участието на архитекти от всички държави – членки на Европейския съюз. Проявите започват с работна среща на Европейската мрежа на компетентните органи на архитектите (European Network of Architects’ Competent Authorities – ENACA), която ще се проведе на 22 март в Централния дом на архитекта. ENACA е основана през 2007 г. и координира дейността на националните органи по признаване на проектантската правоспособност в държавите от ЕС. Тя предоставя платформа за обмен на информация и дискусия относно различните национални изисквания и добри практики по отношение на достъпа до професията.

Очаква се КАБ да представи пред чуждестранните гости системата за структуриран стаж, която бе въведена през 2023 година. Сред обсъжданите теми ще бъде и възможността за създаване на единен европейски сертификат за проектантска правоспособност.

В рамките на събитието на 22 март ще бъде открита пътуващата изложба на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ) под мотото „20 архитектурни проекта срещу климатичните промени“. Специално за събитието в България ще пристигне президентът на АСЕ – Рут Шагеман, която ще открие експозицията и ще се включи в работната среща на ENACA.

Поредицата от събития продължава на 2 април с кръгла маса, посветена на темата за практикуването на архитектурната професия в различните европейски държави. В събитието ще се включат представители на Камарата на архитектите в Испания и на Асоциацията на свободно практикуващите архитекти в Германия, които пристигат у нас по покана на председателя на КАБ арх. Владимир Милков. На кръглата маса ще бъде представен новият Закон за качеството на архитектурата, който бе приет наскоро от испанския парламент. Испанската делегация ще включва Иняко Карнисеро – генерален секретар на Министерството на жилищното строителство и градоустройството, Марта Феран – президент на испанската камара и Мария Алварес – главен юрисконсулт. На събитието ще присъства и Аксел Мутерт – вицепрезидент на Асоциацията на свободно практикуващите архитекти в Германия. Очаква се в кръглата маса да участват депутати и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кои са най-важните инициативи на КАБ от началото на 2024?

Председателят на КАБ арх. Владимир Милков представи пред Управителния съвет актуалните задачи и постигнати резултати от началото на годината:

  • КАБ организира среща за обединение на всички заинтересовани страни с цел приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за архитектурното образование. Представителите на КАБ защитиха позицията, че съдържанието на обучението по специалност „Архитектура“ трябва да включва знания и умения за създаване на проекти за интериор и обзавеждане, паркоустройство и благоустройство, енергийна ефективност, управление на строителните отпадъци, безопасност и здраве, пожарна и аварийна безопасност, организация и безопасност на движението, генерален план и сметна документация на инвестиционния проект, както и компетентност за изработване и прилагане на концепции за регионално и пространствено развитие, всички видове устройствени планове, включително планове за регулация. Предложенията на КАБ са включени в проекта за изменение на наредбата, който предстои да бъде публикуван за обществени консултации.
  • Комисията по образование и наука към НС прие предложенията на КАБ относно проект за ЗИД на Закона за признаване на професионалната квалификация. Проектът предвижда при промяна на даден нормативен акт да се извършва т. нар. оценка за пропорционалност, която дава възможност на браншовите организации да бъдат запознати предварително с подготвяните промени и да изразят становища. КАБ настоява за осигуряване на правна рамка, която да гарантира, че оценката за пропорционалност ще бъде неизменна част от законодателната процедура. Целта е да бъдат ограничени опитите за непрозрачно изменение на закони, касаещи упражняването на регулираната професия „архитект“, които неправомерно ограничават правоспособността на архитектите.
  • УС на КАБ прие писмо до премиера Николай Денков, вицепремиера Мария Габриел, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и председателите на парламентарните групи в НС с искане за освобождаване на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. геодезист Николай Найденов. В писмото КАБ изразява загриженост за некомпетентната дейност, непрофесионалните изявления, уронването на престижа на МРРБ и принизяването на архитектурната професия. КАБ с тревога констатира, че зам.-министър Найденов не познава същността и характера на инвестиционния процес и ролята на архитекта в него. Вижте пълния текст на писмото тук.
  • Създадена бе Работна група за реформиране на нормативната база в сектора на енергийната ефективност, сформирана с решение на Комисията по нормативна уредба към КАБ. В нея участват водещи експерти с дългогодишен опит в сферата на енергийната ефективност. Очаква се в края на месец април да бъдат разработени конкретни предложения за усъвършенстване на законодателството, които да бъдат представени пред МРРБ. В тази връзка на сайта на КАБ е публикувана анкета с цел получаване на обратна връзка от членовете на КАБ относно Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
  • Изпратен бе проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ за обсъждане от регионални колегии. До 21 април РК следва да дискутират проекта и да изпратят предложения. УС ще разгледа всички постъпили предложения на заседание на 26 април.
  • Предстои да стартира програма за безплатни специализирани обучения за архитекти по BIM, GIS и други приложни софтуери в рамките на Европейски цифров иновационен хъб в сектора на строителството (ЕЦИХ). За целта бе подписано споразумение за финансиране между ЕЦИХ и Министерството на иновациите. Очаквайте подробности.