12-то издание на международния конкурс Dedalo Minosse

12-то издание на международния конкурс Dedalo Minosse

25 години след основаването си, ALA-Assoarchitetti обявява 12-то издание на международния конкурс Dedalo MinosseТова е награда, която отчита положителната и стимулираща роля на клиента в създаването на качествена архитектура. Целта е да бъдат възнаградени усилията на инвеститорите, които са работили хармонично със своите архитекти, за да създадат успешни и достойни проекти през последните 5 години.

Анализирайки и фокусирайки се върху процеса на проектиране, конкурсът отделя специално внимание на хората, от които зависи успехът на проекта – архитектът и клиентът, но също на изпълнителите (строителните фирми) и публичната администрация.

 

Международно и мултидисциплинарно жури ще отличи частни и публични инвеститори заедно с техните архитекти, като се фокусира върху проектите, притежаващи следните качества: социална и икономическа устойчивост; универсален дизайн; подобряване и опазване на околната среда, ландшафта и архитектурното наследство; прилагане на иновативни технологии и материали; използване на възобновяема енергия и ресурси; популяризиране на традициите и местните езици; мултидисциплинарен подход за планиране; интеграция между изкуство и архитектура.

Специално внимание е отделено на младите архитекти под 40 години, на които наградата предлага възможност за международно признание.

Заявления за участие в конкурса могат да се подават до 6 май 2022 г. Регистрацията е безплатна и може да бъде завършена на уебсайтът на Dedalo Minosse, като попълните онлайн формуляра и изпратите материалите, както е описано в Правилата за наградата.