Проучване на Архитектурния съвет на Европа (ACE)

Проучване на Архитектурния съвет на Европа (ACE)

Уважаеми колеги,

Архитектурният съвет на Европа (ACE) прави проучване сред своите членове, във връзка със справянето в ситуацията на COVID-19, въздействието върху професията и политиките в подкрепа на архитектурния сектор в Европа.

Камарата на архитектите в България е член на АСЕ и в тази връзка Ви молим да попълните анкетата. Крайният срок е 20 май 2020 г., а резултатите ще бъдат представени на Генералната асамблея на АСЕ на 29 май 2020 г.

Благодарим Ви!