Творческа среща за архитектура, история и изкуство в САБ

Творческа среща за архитектура, история и изкуство в САБ

Съюзът на архитектите в България проведе творческа среща на 25 април, която съчета представянето на няколко вида творчество в областите на архитектурната теория, критика, история, пластичните изкуства.

Проф. д-р арх. Тодор Кръстев представи книгата „50 години от конгреса на МСА във Варна“ (двуезично издание), издадена от „Варна – дизайн форум“ с подкрепата на САБ  и КАБ – регионална колегия Варна. Тя включва статии на проф. д-р арх. Росица Никифорова, проф. д-р арх. Тодор Кръстев, доц. д-р арх. Станчо Цеков. В тях се характеризират достиженията от 60 и 70-те години в нашата архитектура на отдиха, особено по Черноморското крайбрежие, които станаха причина конгресът на МСА, посветен именно на архитектурата на отдиха, да се проведе във Варна. В своите статии в книгата, проф. Кръстев и доц. Веков съпоставят тези тогавашни архитектурни достижения с тяхното обезличаване, чрез различни намеси, от 90-те години на ХХ век насам.

Проф. д-р арх. Тодор Булев допълни представата на присъстващите, като акцентира върху включените в книгата кратки бележки за водещите архитекти от 70-те години, сред които проф. арх. Петър Ташев, проф. арх. Иван Татaров, проф. арх. Васил Вълчанов, арх. Неделчо Паскалев и редица други, за които са използвани архивни издания на САБ. Той доразви темата за съвременния прочит на българския архитектурен модернизъм, на който са посветени трите тома на издаваната от САБ  поредица „Бяла книга на българския архитектурен модернизъм“. (На срещата бе представен новият, втори том, третият том е под печат.)

Проф. Булев разказа за състоялата се кръгла маса „Проблеми на архитектурното образование в първите десетилетия на ХХ век“, въз основа на която е оформен представения в момента едноименен сборник. Той подчерта, че в този сборник проблемите на образованието се разглеждат от множество гледни точки – от тази на професора до тази на студента, на управлението, на хуманитарни преподаватели. Проф. Булев вижда в тази среща важна стъпка за по-интегрирано битие на академичната общност, което става все по-належащо.

Представен бе и новият брой 1/2 за 2023 г. на сп. „Архитектура“, който е частично двуезичен. Проф. Тодор Булев подчерта, че всички издания на САБ имат свое научно ръководство и са регистрирани в НАЦИД като научни издания, благодари на издателския съвет на САБ, на редакционните съвети на „Бялата книга“ и на сборника за образованието, както и на фирмата, поела художественото оформление на сп.“Архитектура“, The Egg (Яйцето), чиито представители бяха на срещата.

След тази част на срещата, известният художествен критик проф. д-р изк. Чавдар Попов представи и направи проникновен анализ на творбите в изложбата на проф. Булев под надслов „ …И замириса на море“. В изложбата са представени творби от различни творчески периоди и в различна техника, в които най-често морето среща сушата, заредени с различни емоции и успешно разгръщащи съчетаването на паралелните вселени на духовния свят на автора, природата и архитектурата – предимно от Mare Nostrum, Средиземноморието и Българското Черноморие. Проф. Попов подчерта, че тази изложба разкрива убедително още една творческа същност на Тодор Булев – на художника, преосмислящ в творчеството си света и подчерта, че за това художествено творчество справедлива е висока оценка.

Вечерта след официалната част продължи, както и бе замислено, с приятелски разговори, подхранвани и от скромна почерпка. Атмосферата на това многопластово събитие  бе ведра, спокойна, жизнерадостна. Затова то бе сполучлив завършек на един трудно протекъл четиригодишен мандат, нелишен и от своите постижения, на някои от които бе посветен и този малък творчески празник.

Автор: арх. Ваня Фурнаджиева