Становище на КАБ относно Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии

Становище на КАБ относно Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии

Камарата на архитектите в България (КАБ) изрази становище относно проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, публикуван за обществени консултации.

Становището е изработено на базата на задълбочена дискусия в Комисията по нормативна уредба, както и множество получени предложения и коментари от членове на КАБ.

“Камарата на архитектите в България намира предложения проект за особено важен за устройственото планиране в урбанизираните територии. За съжаление, текстът в голямата си част противоречи на основни начала на правовата държава, както и на нормативни актове от по-висока степен и не следва да се приема в този вид, поради което настояваме да го оттеглите за съществена преработка“, пише в становището.

КАБ настоява нейни представители да бъдат включвани във всички работни групи и други формати на обсъждания на нормативни актове в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Пълният текст на становището можете да видите ТУК.