Специализирани обучения: Сделките с недвижими имоти, Законодателни промени в областта на интелектуалната собственост, ЗУТ и ЗКИР

Специализирани обучения: Сделките с недвижими имоти, Законодателни промени в областта на интелектуалната собственост, ЗУТ и ЗКИР

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучения

27.09.2019г. Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС с лектор адв. Росен Русков – данъчен експерт

30.09.2019г. Законодателни промени в областта на интелектуалната собственост през 2019г. с лектор адв. Йордан Политов – Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации” в Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”

15.10.2019г. Актуалните Промени в ЗУТ и Закона за кадастъра и имотния регистър.Очаквани промени в подзаконовите нормативни актове с лектор Савин Ковачев – консултант по ЗУТ, юрист.

 Пълните програми на всички семинари може да видите на нашия сайт  https://magisterdixit.net/index.php?page=predstoiashti-seminari
За контакт и записване:
Денислава Русковаmagisterd@abv.bg

Магистер Диксит ЕООД

0888807911

www.magisterdixit.net