След сигнал на КАБ: Прекратиха конкурса за пешеходен мост в Южния парк

След сигнал на КАБ: Прекратиха конкурса за пешеходен мост в Южния парк

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община прекрати обявения конкурс за обемно-пространствено проучване и идейна концепция/идеен проект за изграждане на „Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“.

Решението е взето в резултат на становище от Камарата на архитектите в България (КАБ), в което се настоява за промяна в условията на процедурата. Сред предложенията на професионалната организация са промяна на вида на конкурса, критериите за оценка, въвеждане на изисквания относно правоспособността за упражняване на професионална дейност за участниците в конкурса. “Задачата на конкурса е интересна, но би предизвикала колегията да участва активно и да вложи целия си творчески и професионален капацитет, само ако е предвидено последващо възлагане на самите автори. Освен паричната награда, основен стимул и мотивация за участие е възможността за реализация на оригиналната идея, заложена в премирания проект”, пише в становището на КАБ.

Пълният текст на становището на КАБ вижте тук.

От НАГ изразяват съгласие с предложенията и доводите на КАБ, като подчертават, че при провеждането на обществени поръчки в сферата на устройственото планиране публичните възложители следва да вземат предвид становищата и предложенията на професионалните организации. Целта е провеждане на процедурите в съответствие с установените принципи за професионална дейност в архитектурното проектиране, при условия на професионална етика, високо ниво на квалификация и качество на проектантските и консултантски услуги.

Решението за прекратяване на конкурса вижте тук.

Конкурсът ще бъде обявен отново след промяна в условията на провеждане.