Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради /ЕЕООКС/

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради /ЕЕООКС/

Измененията в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 31.07.2018 е акцентът в продължаващия цикъл от обучителни курсове, организирани от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) за работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/. Тези обучения са насочени към всички участници в инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната собственост. Целта на тези обучения е по-ефективното използване на инвестираните в ЕЕ обновяване средства, чрез по-добра подготовка на участниците.

Темата на настоящия курс е „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Във връзка с приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; обучението е допълнено в частта „Изисквания към противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване.

Организира се със съдействие на Камара на архитектите в България – регионални колегии Пловдив и Разград.

За членове на КАБ, регистрацията е безплатна!

Необходима е ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ, както и подробна информация, може да прочетете ТУК:

Обучение по Енергийна ефективност