Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ – цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ – цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев

Строителен факултет на УАСГ ще бъде домакин на

четири лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев

на  25, 26, 27 и 28 юни 2019 г.

от 16:15 часа в зала 228 на УАСГ

на тема :

ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВЕ : ОПИТ В САЩ

Програмата може да намерите тук.

Материали, свързани с лекциите, предоставени от проф. д-р инж. Божидар Янев може да видите тук.