Програма на курса „Параметрично моделиране с GRASSHOPPER 3D + ARCHICAD“

Програма на курса „Параметрично моделиране с GRASSHOPPER 3D + ARCHICAD“

Представяме ви програмата на курса „Параметрично моделиране с GRASSHOPPER 3D + ARCHICAD“, който е част от каталога с обучения в рамките на Европейския цифров информационен хъб (ЕЦИХ). Брошура с информация за курса и лекторите можете да изтеглите оттук.

Предварителен интерес за обученията и услугите на ЕЦИХ можете да заявите на долупосочения линк или посредством QR код:

ЕЦИХ въпросник

 

 

 

 

Курсът „Параметрично моделиране с GRASSHOPPER 3D + ARCHICAD“ е подходящ за архитекти – проектанти със средно и напреднало ниво на владеене на Archicad, които са запознати с основните инструменти за моделиране и документация и искат да надградят своите знания. Включва 7 модула – лекции и практически занимания по примерни модели.

Целта е да се научи как да се използва Grasshopper за по-сложни дизайнерски процеси и да се улесни визуализацията, анализа и оптимизацията на проекти в Archicad. Този вид курс може да помогне на професионалистите да разширят своите умения, като им предостави инструменти за по-ефективно и иновативно проектиране на сгради.

Обучението приключва с кратък изпит – специализиран тест и практическа задача в рамките на 4 учебни часа. Успешно завършилите го ще получат сертификат.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЛЕКТОРИТЕ

Арх. Мартин Стоянов е архитект, BIM мениджър и координатор на клиенти от България, Исландия и Норвегия. През 2016 г. основава BIM консултантско бюро „БИМ ДИЗАЙН“ и e единственият в България сертифициран GRAPHISOFT BIM MANAGER и Сертифицаран BREAAM одитор. От над 5 години води индивидуални и групови BIM и ARCHICAD курсове и корпоративни обучения. Мартин е завършил специалност „Архитектура“ в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София, катедра „Сградостроителство“ През 2014г. след спечелена стипендия на Японското правителство (Monbukagakusho) специализира BIM технологии в Osaka University, Япония под ръководството на проф. Нобуйоши Ябуки.

Арх. Виктор Грозев завършва специалност “Архитектура” в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София, катедра “Обществени сгради” през 2015г. под ръководството на проф. д-р арх. Пламен Нанов. От Май 2013г. до Август 2018г. работи като архитект-проектант в архитектурно студио “Агенция Архитектура, Проучване и Инженеринг” ЕООД, под ръководството на арх. Велина Бъчварова по проекти в жилищното строителство и обекти на недвижимото културно наследство. През 2015г. спечелва в екип конкурс за дизайн и реализация на зелен инфопункт „Нощ/Пловдив” за нощта на музеите и галериите в гр. Пловдив. От 2019г. до момента е архитект в екипа на „БИМ ДИЗАЙН“.

Модул 1: Автоматизация в архитектурата

Въведение в изчислителен, параметричен и генеративен дизайн (computational vs parametic vs generative design); въведение в Архикад като BIM софтуер за параметричен дизайн; въведение в Grasshopper като софтуер за параметричен дизайн; въведение в Grasshopper-Archicad Live Connection – връзка между двете, използване на параметричен дизайн в BIM среда. Описание на връзката между програмите, начин на инсталация, интерфейс, основни параметри.

Модул 2. Запознанство и работа с “Archicad tool” в Grasshopper:

Работа с параметрични компоненти, 2D компоненти, 3D дизайн компоненти, компоненти за деконструиране и компоненти за свойства на елементите.

Модул 3. Упражнение 1

Създаване на параметрична сграда в Архикад, като формата се определя от “live” алгоритъм в Grasshopper. Позволява бързо тестване на различни варианти за визия, смятане на количества, материали, спецификации на врати/прозорци.

Модул 4. Упражнение 2

Създаване на параметрична стена от индивидуални тухли с ориентация и позиция спрямо зададен “live” алгоритъм в Grasshopper. Тестване на различни вариации, извличане на информация (чертеж, спецификация и др.) от Архикад.

Модул 5. Упражнение 3

Създаване на параметрична фасада с Lunchbox, работа с “точки на привличане” (attrctors), тестване на различни варианти. Създаване на спецификация на отделните фасадни елементи в Архикад.

Модул 6. Упражнение 4

Създаване на параметрична фасада тип “Voronoi”, работа с “точки на привличане” (attrctors), тестване на различни варианти. Създаване на спецификация на отделните фасадни елементи в Архикад.

Модул 7. Упражнение 5

Генеративен дизайн – работа с Galapagos и Ladybug за оптимизация на проектния процес и автоматично генериране на модели спрямо предварително зададени критерии (ослънчаване, роза на ветровете и др.)

Обученията по ЕЦИХ се реализират с финансовата подкрепа на Програма „Цифрова Европа” на ЕК и програма  „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект „Създаване на условия за дигитализация на строителния сектор”.

Към сайта на ЕЦИХ: https://www.edih-construction.bg/

Снимка: архив на КАБ