Провеждане на наблюдение на предоставяне на административни услуги по метода ,,таен клиент”

Провеждане на наблюдение на предоставяне на административни услуги по метода ,,таен клиент”

Уважаеми колеги,

За да се проследи прилагането на мерките от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018г. за трансформация на модела на административно обслужване, както и на мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест, приети с решение на Министерския съвет през 2016 и 2017 г., в периода април – май 2019г. Администрацията на Министерския съвет проведе проучване по метода ,,таен клиент”. В обхвата на наблюдението бяха включени администрации и често предоставяни услуги, по отношение на които постъпват голям брой жалби и сигнали от потребители.

Цялото писмо от Министерски съвет, може да видите по-долу.