Презентация на книга за енергийната ефективност на сградите

Презентация на книга за енергийната ефективност на сградите

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) има удоволствието да ви покани на презентация на книгата  

Строителна физика, основа на енергийната ефективност на сградите“,

автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Скопие, Северна Македония

Събитието ще се състои на 26 май 2022 от 10:30 ч. в Заседателната зала на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/

УАСГ, София, бул. “Хр. Смирненски” № 1.

Организира се с любезното съдействие на КИИП. Програмата включва презентация и дискусия. Д-р Петар Николовски ще представи книгата си на професионалната аудитория.

Съдържанието на изданието обхваща темите:

  • Пренос на топлина
  • Топлинни мостове
  • Иновативни материали и топлоизолационни системи
  • Дифузия на водни пари
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Примери – 20 различни примера с практически изчисления 

Д-р Николовски е написал 11 книги в областта на енергийната ефективност в строителството, посветени на: строителната физика (в т.ч. учебник по Строителна физика за студенти по архитектура); проектирането на нискоенергийни и пасивни сгради; използването на слънчевата енергия; топлинните мостове в сградната обвивка (в т.ч. и Каталог на топлинните мостове).

Входът е свободен след предварителна регистрация.

Можете да заявите вашето участие до 23 май 2022 като попълните електронната форма тук.