Предстоящо обучение по енергийна ефективност за членове на КАБ

Предстоящо обучение по енергийна ефективност за членове на КАБ

На 14 ноември в МРРБ се проведе работна среща между министър Иван Шишков и представители на Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на енергийните одитори (КЕО), Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК). Срещата се състоя във връзка с предстоящото обявяване на програмите за енергийна ефективност по Плана за възстановяване и устойчивост, както и с цел обсъждане на промените в нормативната база в сектора.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за наложително обучение в спешен порядък на членове на КАБ, КИИП и КЕО. Очаква се МРРБ и Агенцията за устойчиво енергийно развитие да съдействат за реализацията на инициативата, като предоставят експерти, които да се включат в обучението като лектори. Досега участие като лектори са потвърдили инж. Маргарита Томова, главен експерт в МРРБ, както и проф. Никола Калоянов, преподавател в Техническия университет.

В момента тече процес по уточнения на предстоящите курсове, като за тях са определни две дати – 28 и 29 ноември. Предвижда се да бъдат обучени присъствено около 2 групи по 150 човека в рамките на двата дни. Таксата за присъствено обучение ще бъде 48 лв с ДДС за всички членове на КЕО, КИИП и КАБ. За нечленове таксата ще е 96 лева с ДДС.

Организаторите планират безплатен онлайн стрийминг за около 500 – 700 слушатели, като платформата ще бъде уточнена допълнително. Присъстващите на мястото на събитието ще имат възможност да задават конкретни въпроси по наредбите директно към експертите, работили по техните изменения и допълнения. Не се предвижда възможност за задаване на въпроси от страна на онлайн потребителите. 

Необходима е предварителна регистрация за присъственото обучение на office.eechamber@gmail.com. След като изпратите данните си на посочения имейл, ще получите потвърждение, както и указания за заплащане на таксата.

Очаквайте допълнителна информация.