Представят ново интерактивно приложение за самообучение по BIM

Представят ново интерактивно приложение за самообучение по BIM

На 17 март 2022г. от 09:30 до 13:00ч. в Полиграфия офис център ще се състои презентация за архитекти на платформата BIMEPD – ново интерактивно приложение за самообучение за употребата на BIM (Информационно моделиране на сградите) и EPD (Екологични продуктови декларации) в процеса на проектиране. Организатор на събитието е Българският съвет за устойчиво развитие. Вход свободен.

Вижте пълната програма на събитието ТУК.

Платформата е предназначена за проектанти, които нямат опит с използването на BIM и EPD технологии и биха искали да научат повече за тяхното приложение. Ако проявявате интерес към събитието можете да се свържете с организаторите на телефон 0876 294020 или на имейл: office@bgbc.bg.

Какво ще научите чрез платформата BIMEPD:
1. Адекватно познаване на новите технологии в строителната индустрия.
2. Повишаване на качеството на завършените проекти, осигуряващо екологична устойчивост.
3. Познание върху механизмите, които допринасят за възстановяване, повторна употреба и рециклиране на строителните материали.
4. Проектиране на решения, които намаляват отпадъците, генерирани в процеса на употреба на строителните материали.
5. Придобиване на критичен и научен начин на мислене, както и прилагане предложените технологии към конструктивни, устойчиви решения.
6. Обучение по основната функция на апликацията BIMEPD като професионален инструмент за оценка на въздействието на продуктите, процесите и услугите върху околната среда и като отворен обучителен ресурс за самообучение във въвеждане на методологиите за устойчиво развитие в строителната индустрия.

 

Проектът е съвместна разработка на:
Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia- http://coamu.es/ – ръководител на проекта
Institute of Entrepreneurship Development – http://ied.eu/
Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra, https://ctmarmol.es/
Politechnika Warszawska – https://www.pw.edu.pl/
Cype France, http://www.cype.fr/
Повече информация по проекта можете да намерите тук: www.bimepd.eu