Представят книгата “Архитектурни образи. България през втората половина на XX век”

Представят книгата “Архитектурни образи. България през втората половина на XX век”

Заповядайте на представянето на втори том на книгата “Архитектурни образи. България през втората половина на XX век”, което ще се състои на 15 февруари от 18:00 часа в Централния дом на архитекта на ул. “Кракра” 11.

“Изданието е път към познанието за архитектурното наследство от втората половина на 20 век. Авторите споделят своя опит, преживявания, проучвания, анализи и оценки. Урбанистичното и сградно наследство от втората половина на 20 век е нашето най-ново и твърде застрашено наследство. Една значителна част от хората все още не го осмислят като историческа ценност. Книгата е емоционално пътуване в близкото минало и в днешния ден, но не от любопитство или за удоволствие, а пътуване с кауза – каузата на спасението”, пише в рецензията си проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова.

Автори на книгата са доц. д-р арх. Мария Давчева, проф. д-р арх. Стела Ташева и много други. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на КАБ РК Бургас, КАБ РК Варна, САБ и НИНКН.