Представиха онлайн платформата за XXI-то общо събрание на КАБ

Представиха онлайн платформата за XXI-то общо събрание на КАБ

Камарата на архитектите в България напредва с подготовката на XXI-то редовно Общо събрание, което за първи път ще се проведе онлайн. Основните етапи и стъпки по организацията и провеждането на събитието бяха представени от фирма “АйКонсулт” на заседанието на УС на КАБ на 2 октомври в Бургас. Предвижда се да бъде използвана платформата Zoom, като вече е разработена процедурата за регистрация, вход и гласуване на делегатите.

Всеки делегат трябва да разполага с приложението Zoom на устройството, което ще ползва за събитието, както и да има създаден личен профил в платформата. Конкретните стъпки по създаване на регистрация в Zoom са описани в презентацията по-долу. Те не се отнасят за потребителите, които вече имат профил в приложението.

Всяка регионална колегия трябва да подготви списък с избраните делегати, който освен стандартната информация да съдържа техните актуални имейл адреси, както и имейлите, посочени при регистрацията им в Zoom. Електронните пощи са необходими, тъй като на тях ще бъдат изпращани поканите и индивидуалните линкове за достъп до Общото събрание.

Регистрацията и влизането в платформата на събранието ще става най-лесно и бързо през линковете, които са изпратени на имейлите, посочени при регистрацията в Zoom.

В случай, че делегатът е получил покана на актуалния имейл, но не е регистриран с него в Zoom, то той ще може да попълни електронна регистрационна форма и да поиска достъп непосредствено преди събранието. Одобрението на заявката ще става ръчно от модератор, който ще анулира първоначалната покана на този член, за да може да се запази определеният брой делегати.

Предвижда се в деня на събранието да бъде организирана предварителна регистрационна сесия. Целта е да се предостави възможност на всеки участник да изпробва връзката и настройките си, както и да получи съдействие, ако е необходимо.

Всеки от присъстващите делегати ще може да поиска думата с вдигане на ръка в платформата. Думата ще се дава от модератор, който ще позволява използването на микрофона. Участниците ще имат право да задават и писмени въпроси по време на събранието. Въпросът може да остава скрит от останалите участници докато не бъде отговорен от модератор, след което да става видим за всички.

Гласуването ще се активира ръчно от модератор. Формата за гласуване ще се появява автоматично на екрана на всеки участник. След приключване на гласуването модераторът ще споделя резултатите на мониторите на всички делегати.

Предвижда се Общото събрание да се предава в реално време и в Youtube за всички, които искат да го наблюдават без да вземат участие.

Предстои детайлното разработване на платформата, като се предвижда работата й да бъде тествана на предстоящите управителни съвети на КАБ. В рамките на процеса ще бъде определена и точната дата на Общото събрание, за която членовете на КАБ ще бъдат информирани своевременно. 

Цялата презентация на “АйКонсулт“ относно процедурата по провеждане на Общото събрание можете да изтеглите оттук.