С мотивите на КАБ президентът наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост

С мотивите на КАБ президентът наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост

С аргументите на КАБ президентът Румен Радев върна днес промените в Закона за държавната собственост за ново обсъждане в парламента.

КАБ поиска вето върху част от законовите поправки, тъй като противоречат на Конституцията, на няколко решения на Конституционния съд и на основни принципи в българското законодателство.

Спорните текстове са свързани с реда, по който ще бъдат отчуждавани земеделски имоти, ако попадат в бъдещи обекти с национално значение.

Парламентът дава възможност за предварително изпълнение на отчуждителните актове – т.е., преди да е приключило евентуалното обжалване пред съда и без да е платено пълното обезщетение на собственика. Юристите на КАБ подчертават, че тази процедура нарушава фундаменталния конституционен принцип за неприкосновеност на частната собственост и законовата рамка, която предвижда предварително заплащане на равностойни обезщетения за отнетата собственост.

Измененията ограничават възможността за обжалване на актовете и действията на органите на властта при принудително завземане на частни имоти, преди да са били отчуждени. Този текст също нарушава конституцията, която определя кръга на необжалваемите актове – те се отнасят до конституционния ред, отбраната и сигурността и външната политика на страната.

Извън конституционната рамка е още една разпоредба, даваща възможност възложителят да бъде лице, което няма каквито и да е вещни права върху чуждия имот да бъде титуляр на разрешение за строеж и да строи, т.е. да променя необратимо имота.

Законът беше променен по спешност заради забавянето на важни инфраструктурни проекти. Според КАБ лошото планиране, недобрата координация между държавните администрации и неспазването на вътрешноведомствени срокове не може да е причина за ограничаването на основни човешки права.

Пълния текст на мотивите, с които КАБ поиска вето върху промените в Закона за държавната собственост, можете да видите тук.

Мотивите за президентското вето върху промените можете да видите тук.