„ПОЧТИ НУЛЕВО-ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ: ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И НОВИ СГРАДИ“.

„ПОЧТИ НУЛЕВО-ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ: ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И НОВИ СГРАДИ“.

„Българска асоциация за изолации в
строителството“ (БАИС) и Център за
енергийна ефективност ЕнЕфект
организират обучителен семинар на тема
„ПОЧТИ НУЛЕВО-ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ:
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ОГРАЖДАЩИТЕ
КОНСТРУКЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И НОВИ
СГРАДИ“.

СЕМИНАРЪТ СЕ ОРГАНИЗИРА В ПАРТНЬОРСТВО
С КСБ – СОФИЯ И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29
ОКТОМВРИ 2019 В ЗАЛА 311 В УАСГ, СОФИЯ

Обучението цели да даде допълнителни
теоретични познания и практически
умения на строителни специалисти,
изпълнители на изолационни работи,
които имат практически знания за
процеса на монтаж на топлоизолационни
системи, придобити на работното място,
и желаят да получат удостоверение за
това.

Програмата е изготвена и се провежда
от името на БАИС и международния проект
Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми
за обновяване до стандарт Почти
нулево-енергийна сграда”), който се
осъществява с участието на УАСГ и
Център за енергийна ефективност
ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Такса участие: 96 лв. с ДДС

Може да се регистрирате за участие до 17
октомври 2019.

Покана

Програма