ПОКАНА ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ И B2B-СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ „ГЕРМАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“ – 12 МАЙ 2020 Г.

ПОКАНА ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ И B2B-СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ „ГЕРМАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“ – 12 МАЙ 2020 Г.

Online Конференция на 12.05.2020 г.

На 12 май 2020 г. от 10:00 до 12:30 ч. ще се проведе online конференция с български и германски експерти на тема: „Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за приложението им в България“.

На нея ще бъдат представени германският опит и концепции в сферата на нискоенергийните сгради. Конференцията ще се проведе едновременно на два езика, като Вие може да избирате един от тях!

Основни теми:

  • Преглед на актуалните развития в германската енергийна политика;
  • Обновяването на националния сграден фонд и преход към нискоенергийни сгради;
  • Концепции за снабдяване на сгради и жилищни квартали с енергия от ВЕИ;
  • Потенциали за намаляване на емисиите на CO2 в нежилищни сгради;

 

Индивидуални online бизнес срещи

От 13 до 29 май 2020 г. са предвидени индивидуални online срещи-разговори с български фирми и организации, проявяващи интерес към партньорство с германските фирми.

Повече информация за германските фирми, програмата на конференцията и формуляр за заявяване на бизнес срещи и участие в конференцията може да намерите на:

https://bulgarien.ahk.de/bg/events/eventdetails/onlinekonferencijaibiznessreshchisgermanskifirminiskoenergiinisgradi

Участието Ви в конференцията, както и в бизнес срещите е безплатно!

За въпроси се обръщайте към Биляна Генова на тел.: +359 894 646 711.

Проектът се провежда в рамките на Експортна инициатива „Енергия“, финансирана от Германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката (BMWi) и е по поръчение на Германския Бундестаг.

Организатори:

Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) и energiewächter GmbH.