ПОКАНА за IX-та Международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2019

ПОКАНА за IX-та Международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2019

Архитектурният факултет към Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
има удоволствието да Ви покани да вземете официално участие в предстоящата

IX-та Международна научна конференция по
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2019
на 31 май – 2 юни 2019 г., гр. Варна
Молим да потвърдите Вашето участие.

Очакваме Ви!

Декан на Архитектурен факултет
чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев

 

Информация ще намерите тук.