ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ – РК ПАЗАРДЖИК

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ – РК ПАЗАРДЖИК

до: Членовете на КАБ-РК Пазарджик

П О К А Н А

Уважаеми колеги, Съвета на КАБ – РК Пазарджик свиква
редовно годишно Общо отчетно събрание
на 31.03.2023 г. (петък) от 17:00 ч.
в гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман” No 2, ет.1
зала „НТС” на Дом на науката и техниката

при следният :

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН  РЕД

1.  Отчет за дейността на Съвета на РК Пазарджик за периода 2022 г.

2.  Годишен отчет за финансови приходи и разходи на РК Пазарджик за 2022 г.

3.   Приемане на бюджета на РК Пазарджик за 2022 г.

4.   Приемане на Програма за дейността на Съвета на РК Пазарджик за 2023 г.

5.  Избор на делегати за Общото събрание на КАБ на 28-29 април 2023 г.

6.   Разни.

 

Гр. Пазарджик
Съвет на  КАБ –  РК Пазарджик